Augmentacja kości – regeneracja kości

Gdy dojdzie do utraty zęba, kość ulega zanikowi w dwóch mechanizmach. Pierwszy jest związany z zapadaniem się wyrostka zębodołowego w kierunku zębodołu, czyli powstałej po usunięciu zęba przestrzeni. Drugi wynika z braku dotychczasowej stymulacji kości przez siły działające poprzez korzeń zęba. Stymulacja ta jest potrzebna do utrzymania odpowiedniej ilości i jakości tkanki kostnej. Na skutek zaniku tkanki kostnej wyrostek zębodołowy zwęża się i ulega skróceniu (zmniejszenie ilości tkanki kostnej).

W zależności od stopnia zaawansowania zaniku kostnego sterowana regeneracja kości może być przeprowadzana przed wprowadzeniem implantów lub w trakcie zabiegu implantacji. Jeśli zanik kostny był znaczny, sterowana regeneracja kości jest wykonywana na kilka miesięcy przed implantacją, którą przeprowadza się dopiero, gdy kość jest już pełnowartościowa i w odpowiedniej ilości. Niekiedy konieczny jest przeszczep kości własnej pacjenta. W takiej sytuacji kość pobiera się najczęściej z okolicy kąta żuchwy, brody lub kupuje z banku kości.

NEWSY