NEUROCHIRURGIA

Neurochirurgia – Dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką i leczeniem operacyjnym niektórych chorób układu nerwowego. W Genesis specjalizujemy się w wykonywaniu małoinwazyjnych operacji kręgosłupa.

ZABIEGI NEUROCHIRURGICZNE

Discektomia szyjna z artroplastyką

Discektomia szyjna z artroplastyką jest zabiegiem polegającym na prawie całkowitym usunięciu krążka międzykręgowego, uwolnieniu struktur nerwowych, wyczyszczeniu miejsca po krążku międzykręgowym i wstawieniu w powstałą lukę implantu międzytrzonowego.

Nukleoplastyka chirurgia krążka międzykręgowego

Nukleoplastyka chirurgia krążka międzykręgowego minimalnie inwazyjna procedura medyczna mająca na celu usunięcie przepukliny krążka międzykręgowego uciskająca na korzenie nerwów rdzeniowych, co powoduje ból dolnego odcinka kręgosłupa i ból promieniujący do kończyn dolnych.

Endoskopowe leczenie dykopatii lędźwiowej metodą MaxmoreSpine

Endoskopowe leczenie dykopatii lędźwiowej metodą  MaxmoreSpine : zabieg polega na wprowadzeniu do kręgosłupa poprzez małe nacięcie około 1 cm endoskopu tj. narzędzia połączonego z kamerą i źródłem światła. Precyzyjne umiejscowienie i powiększony obraz na monitorze pozwala na bezpieczne usunięcie przepukliny dysku za pomocą mikronarzędzi.

Wertebroplastyka

Wertebroplastyka : metoda leczenia kompresyjnych złamań kręgosłupa. Podczas zabiegu do trzonu złamanego kręgu wstrzykuje się cement kostny w celu wzmocnienia danego kręgu.

Kyfoplastyka

Kyfoplastyka :  zabieg polegający na przezskórnym wprowadzeniu prowadnicy do wnętrza złamanego trzonu którą podawany jest balon w celu uniesienia złamanego trzonu i stworzenia przestrzeni do podania cementu. Po odtworzeniu kształtu trzonu, balony sa opróżniane i usuwane z prowadnic.

Zespół cieśni nadgarstka metodą otwartą

Zespół cieśni nadgarstka metodą otwartą : Zespół cieśni nadgarstka jest najpowszechniej występującą neuropatią z uwięźnięcia. Powstaje w wyniku ucisku nerwu pośrodkowego w miejscu jego przejścia w kanale nadgarstka pod więzadłem poprzecznym nadgarstka. Zabieg chirurgiczny polega na przecięciu tego więzadła.

Zespół uwięźnięcia nerwu łokciowego w kanale nerwu łokciowego

Zespół uwięźnięcia nerwu łokciowego w kanale nerwu łokciowego : zabieg polegający na uwolnieniu nerwu łokciowego narażonego na kompresje spowodowaną zwężeniem kanału łokciowego. Operacja polega na przeniesieniu nerwu łokciowego   do przodu, w okolicę mięśni zginaczy palców.

LEKARZE WYKONUJĄCY ZABIEGI

prof. nadzw. dr hab. n. med. ZBIGNIEW KOTWICA

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Kotwica jest wysoko cenionym przez pacjentów lekarzem, który posiada specjalizację medyczną w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii. Pracuje jako kierownik Klinicznego Oddziału Neurochirurgii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Prof. Zbigniew Kotwica wykonuje specjalistyczne operacje i zabiegi. Z powodzeniem operuje nowotwory układu nerwowego i kręgosłupa, skutecznie rozpoznaje i leczy choroby naczyniowe układu nerwowego, takie jak tętniaki, naczyniaki czy zniekształcenia tętniczo-żylne. W czasie swojej praktyki niejednokrotnie leczył pacjentów, którzy cierpieli z powodu chorób kręgosłupa, do jakich zalicza się jego niestabilność, dyskopatia, a także wypadnięcia krążków międzykręgowych potocznie zwaną przepukliną kręgosłupa. Schorzenie to bardzo bolesne leczy mało inwazyjną metodą zwaną nukleoplastyką. Ponadto zajmuje się chirurgią bólu, to znaczy zakłada stymulatory rdzeniowe. Leczy też złamania kręgosłupa, w tym również osteoporotyczne. Wykonuje małoinwazyjne zabiegi zwane wertebroplastyką i kyfoplatyką.

NEWSY