Usuwanie kamieni nerkowych (ESWL)

Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (kruszenie kamieni falą uderzeniową generowaną zewnątrzustrojowo) jest najmniej inwazyjną , najczęściej stosowaną metodą leczenia kamicy dróg moczowych. Jej zastosowanie zależy od lokalizacji kamienia, jego wielkości i kondycji zdrowotnej pacjenta. Jest to nie chirurgiczna metoda leczenia, w której wykorzystuje się falę uderzeniową. Wynaleziono ją w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku i pozwala kruszyć kamienie nerkowe na drobne fragmenty, które samoistnie wydalane są z moczem przez większość pacjentów w kilka dni lub tygodni po zabiegu.

Litotrypsja wewnątrzustrojowa jest bezinwazyjną metodą leczenia, która łącząc różne technologie: radiologię, ultrasonografię i fale akustyczne pozwala skutecznie diagnozować i rozbijać kamienie moczowe. Pacjent po zajęciu wygodnej pozycji leżącej na stole zabiegowym, po lokalizacji kamienia przy pomocy aparatu RTG lub sondy USG otrzymuje serię fal uderzeniowych generowanych wewnątrzustrojowo. Fale dźwiękowe są transmitowane poprzez balon wypełniony wodą do ciała pacjenta i po zogniskowaniu na kamieniu dokonują jego całkowitej dezintegracji.

Po kwalifikacji do zabiegu ESWL, po analizie wielkości, położenia i domniemanego składu chemicznego kamienia, specjalista urolog wykonujący zabieg podejmuje decyzję o ilości impulsów oraz wielkości energii potrzebnej do rozkruszenia złogu. Średnia ilość impulsów podczas jednego zabiegu to 2500- 3000 a okres trwania ESWL to od 30-50 minut. Przed rozpoczęciem zabiegu kamień jest precyzyjnie lokalizowany w układzie moczowym przy pomocy aparatu RTG lub sondy USG.
Kiedy kamień jest prawidłowo ustawiony w „celowniku” możemy rozpocząć zabieg, który cały czas jest kontrolowany na konsoli w sąsiednim pomieszczeniu. Pozwala to na ciągłą obserwację procesu kruszenia kamienia i korekcję jego położenie w trakcie zabiegu.

JAKIE SĄ OBJAWY UBOCZNE ESWL?

  1. Krwiomocz– jest typowym objawem w okresie 24-48 godzin po zabiegu i ustępuje samoistnie.
  2. Kolka nerkowa– jest spowodowana schodzeniem fragmentów pokruszonego kamienia wzdłuż moczowodu, mija najczęściej po kilku dniach. Okresowo wymagane jest stosowanie leków rozkurczowych i przeciwbólowych.
  3. „Siniak”w okolicy zetknięcia ciała z balonem wypełnionym wodą- spowodowany pęknięciem drobnych naczyń podskórnych w wyniku działania fali uderzeniowej, mija samoistnie w ciągu kilku dni.
  4. Infekcja układu moczowegowystępuje sporadycznie u około 1-2% pacjentów, spowodowana jest uwalnianiem bakterii po rozkruszeniu kamieni infekcyjnych. W przypadku pacjentów z aktywną infekcją układu moczowego wskazana jest profilaktyka antybiotykowa celem uniknięcia powikłań takich jak odmiedniczkowe zapalenie nerek i urosepsa.
  5. Zablokowanie moczowodu(dotyczy około 6% pacjentów)- spowodowane jest zgromadzeniem fragmentów pokruszonego kamienia w moczowodzie. Pacjenci odczuwają bóle o charakterze kolki nerkowej nie mijające po leczeniu rozkurczowym, utrzymujące się przez kilka dni. Jeśli fragmenty
    kamienia nie zostaną wydalone samoistnie, konieczna jest interwencja urologiczna.