Przypominamy, że administratorem danych osobowych jest Genesis Stomatologia i Medycyna 23-400 Biłgoraj ul. Zamojska 51.

Dane osobowe gromadzone w celu wysyłki ofert handlowych za pośrednictwem drogi elektronicznej przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane podane w tym celu będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody podmiotu danych.

Dane osobowe gromadzone w celu wysyłki informacji związanych z działalnością Genesis Stomatologia i Medycyna, za pośrednictwem drogi elektronicznej będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel oznacza informowanie klientów o zmianach/nowościach dotyczących naszej działalności. Dane podane w tym celu będą przetwarzane do czasu wyrażenia stosownego sprzeciwu.

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażania) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom Genesis Stomatologia i Medycyna, a także podmiotom przetwarzającym (Procesorzy), na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.