Cystolitrotrypsja – usuwanie kamieni z pęcherza moczowego

Kamica pęcherza moczowego – operacja klasyczna usunięcia złogu

Kamica pęcherza moczowego jest schorzeniem, w którym występują złogi w pęcherzu moczowym. Wielkość i ilość złogów może być różnorodna. Czasami zdarzają się pacjenci ze złogami całkowicie wypełniającymi światło pęcherza moczowego, którzy zgłaszają się do urologa z objawami dyzurycznymi. W skrajnych przypadkach kamica pęcherza moczowego może doprowadzić do niewydolności nerek. Nieleczona kamica pęcherza moczowego jest przyczyną nawracającej infekcji układu moczowego i stanowi czynnik ryzyka rozwoju nowotworów pęcherza moczowego.

Leczenie kamicy pęcherza moczowego polega na operacyjnym usunięciu złogu. Kamica pęcherza moczowego może być leczona w sposób otwarty lub endoskopowy.

Cystolithotomia – sectio alta – klasyczna operacja usunięcia złogu w pęcherzu moczowym

Cystolithotomia jest operacją polegającą na otwarciu pęcherza moczowego i usunięciu złogu. Zabieg wykonywany jest w warunkach sali operacyjnej. Pacjent układany jest na plecach w znieczuleniu regionalnym lub ogólnym złożonym. U pacjentów bardzo obciążonych możliwe jest wykonanie tej operacji w znieczuleniu nasiękowym. Urolog w czasie zabiegu nacina skórę skórę tuż powyżej spojenia łonowego i dociera do pęcherza moczowego, który następnie jest w odpowiedni sposób nacięty. Po usunięciu złogu z pęcherza moczowego urolog szyje warstwowo ścianę pęcherza moczowego. W zależności od warunków operacyjnych i preferencji operatora do pęcherza moczowego może być założony dren cystostomijny. Zadaniem cystostomii jest niskociśnieniowe odprowadzenie moczu – wentyl bezpieczeństwa dla cewnika Foley’a założonego przez cewkę moczową. W czasie zabiegu może być założony również dren – specjalna rurka w okolicę przedpęcherzową. Gojenie rany pooperacyjnej trwa od kilku do kilkunastu dni. U pacjentów starszych, chorujących na cukrzycę, obciążonych kardiologicznie lub z przewlekłą infekcją układu moczowego gojenie rany może być przedłużone.

Endoskopowe operacje kamicy pęcherza moczowego można podzielić na dwa typy zabiegów. Pierwszym i najpopularniejszym jest endoskopowe rozkruszenie i usunięcie fragmentów złogu przez cewkę moczową – Litotrypsja i litolapaksja złogu w pęcherzu moczowym. Drugim typem endoskopowej operacji usunięcia złogu z pęcherza moczowego jest PCCL – Percutaneous Cystolithotrypsy – przezskórne usunięcie złogów z pęcherza moczowego. Więcej na temat małoinwazyjnego leczenia kamicy pęcherza moczowego znajdziecie Państwo w poszczególnych działach serwisu : Litotrypsja i litolapaksja – endoskopowe usunięcie złogu z pęcherza moczowego oraz PCCL – Przezskórna cystolitotrypsja.