Podnoszenie dna zatoki szczękowej

Podnoszenie dna zatoki szczękowej jest zabiegiem przygotowującym do leczenia implantologicznego dla osób, u których zbyt nisko położone dno zatoki szczękowej uniemożliwia wprowadzenie implantów.

Gdy dojdzie do utraty zębów, pozbawiona stymulacji kość wyrostka zębodołowego ulega zanikowi a dno zatoki obniża się. Wówczas grubość kości jest zbyt mała aby wprowadzić choćby najkrótsze implanty – ich końce znalazłyby się w świetle zatoki szczękowej, co jest niedopuszczalne.

Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zabieg podnoszenia dna zatoki szczękowej. Polega on na kontrolowanym wytworzeniu nowej kości poprzez spłycenie zatoki szczękowej. W zabiegu tym wykorzystuje się mechanizm sterowanej regeneracji kości.

NEWSY