Znieczulenia

Minęły już czasy, gdy unikało się leczenia stomatologicznego ze względu na towarzyszący dyskomfort bólowy. Rozwój medycyny pozwala w obecnych czasach korzystać z najnowocześniejszych technik pozwalających na uniknięcie bólu. Do przeprowadzania bezbólowego leczenia stomatologicznego w większości zabiegów stomatologicznych wystarcza znieczulenie miejscowe. Niekiedy jednak trzeba podjąć dodatkowe starania i wysiłki, aby uwolnić pacjentów od lęku i niepokoju, zwłaszcza gdy są to dzieci, osoby niepełnosprawne lub nadwrażliwe. W tym celu stosowane są różne techniki postępowania, łączące metody psychologiczne i procedury farmakologiczne oraz różne typy i kombinacje leków sedatywnych oraz środków znieczulenia ogólnego. Idąc z postępem i rozwojem medycyny w Genesis oferujemy pełen wachlarz możliwości znieczuleń.

Gaz Rozweselający

Pacjent poddany działaniu podtlenku azotu czuje się przyjemnie oszołomiony, zobojętniały na otaczający świat, w euforii, oddzielony od rzeczywistości. Jednocześnie zachowuje podstawowe odruchy i nie traci świadomości, co odróżnia sedację od narkozy.
W czasie zabiegu stan pacjenta przypomina hipnozę – pacjent nie śpi, jest uspokojony, rozluźniony, lekko oszołomiony.

U dorosłych przypomina to stan wesołego upojenia alkoholowego lampką szampana. Słabe znieczulenie całego ciała znosi uczucie grawitacji, co sprawia wrażenie lekkości, unoszenia się w powietrzu, latania, pływania na wodzie.

W czasie sedacji pacjent traci poczucie czasu, nawet po długim zabiegu ma wrażenie, że spędził na fotelu tylko chwilę. U dzieci podtlenek wywołuje realne halucynacje np. jeżdżenia na karuzeli.

N2O (podtlenek azotu) wykazuje działanie znieczulające, możliwe jest więc leczenie małych ubytków bez znieczulenia. N2O osłabia odruch wymiotny i odruch kaszlu.

Pacjent nie wymaga specjalnego przygotowania poza wstrzymaniem się od spożywania posiłków na dwie godziny przed zabiegiem.

Przeciwwskazania stosowania sedacji N2O/O2.

 • Przeziębienie, przerost migdałków gardłowych – niedrożności górnych dróg oddechowych
 • I trymestr ciąży
 • Choroby psychiczne
 • Stwardnienie rozsiane, porfiria, miastenia gravis
 • Rozstrzenie oskrzelowe, rozedma płuc
 • Alkoholizm
 • Brak współpracy pacjenta

Sytuacje kliniczne, w których zastosowanie sedacji przynosi najlepsze rezultaty:

 • Silny lęk przed jakimkolwiek leczeniem
 • Silny lęk przed ukłuciem zarówno u dzieci jak i u dorosłych
 • Silny odruch wymiotny
 • Nadpobudliwość nerwowa
 • Długie, monotonne lub szczególnie nieprzyjemne zabiegi chirurgiczne, protetyczne, wyciski szczęki u osób z silnym odruchem wymiotnym
 • Usuwanie złogów nazębnych
 • Otwieranie zęba ze zgorzelinowym rozpadem miazgi
 • Opracowywanie próchnicy początkowej

Stany chorobowe, w których wskazane jest użycie sedacji wziewnej jako metody z wyboru:

 • Astma – N2O nie powoduje podrażnienia układu oddechowego. Zmniejszenie stresu wpływa na obniżenie ryzyka ataku. W mieszance oddechowej podawanej pacjentowi znajduje się ok. 60% tlenu. Poprawia to sprawność oddychania i samopoczucie pacjenta.
 • Padaczka – zmniejszenie stresu wpływa na zmniejszenie ryzyka ataku.
 • Choroby serca – brak wyraźnego wpływu N2O na układ sercowo-naczyniowy. Pacjent otrzymuje zwiększone stężenie tlenu (ok. 60%). Wskazania pulsoksymetru pokazują wtedy ok. 100%. Więcej tlenu dociera do naczyń wieńcowych. Ponadto nie zwiększa się zapotrzebowanie na tlen z powodu braku stresu.
 • Nadciśnienie krwi – Brak wpływu N2O na układ naczyniowy. Zmniejszenie lęku i stresu zabezpiecza przed nieoczekiwanym wzrostem ciśnienia krwi w czasie zabiegu
 • Hemofilia – dzięki użyciu N2O można w pewnych przypadkach uniknąć konieczności wykonywania ukłucia igłą

Znieczulenie ogólne  (narkoza)– kontrolowane, odwracalne (czasowe) i całkowite zniesienie bólu, świadomości i odruchów obronnych osoby znieczulanej.

Dzięki doskonałej kadrze anestezjologów oraz najnowszej generacji aparatury do znieczuleń zabiegi w znieczuleniu ogólnym są bardzo bezpieczne.

Zabiegi wymagające szczególnej aseptyki wykonywane są na sali operacyjnej w warunkach szpitalnych.

Bezpłatne leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym

Niepełnosprawni mają ustawowo zapewnioną bezpłatną opiekę stomatologiczną. W praktyce jednak wielu z nich jest jej pozbawionych, ponieważ w Polsce brakuje miejsc odpowiednio przygotowanych do leczenia takich osób. Genesis stomatologia i medycyna  jako jedna z nielicznych placówek w regionie, wykonuje zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym w ramach umowy z NFZ i ma do tego przygotowane pełne zaplecze techniczne.
Wyjątkową grupę pacjentów stanowią dzieci specjalnej troski i osoby niepełnosprawne. Czasami zdarza się, że rodzice takich pacjentów unikają wizyt stomatologicznych, chroniąc ich w ten sposób przed dodatkowym bólem. Takie postępowanie prowadzi do poważnych zaniedbań, które wymagają długotrwałego leczenia. Dużą szansą dla tych pacjentów jest leczenie w znieczuleniu ogólnym. Pacjentom niepełnosprawnym u których do tej pory niemożliwe  było leczenie stomatologiczne bądź z powodów medycznych bądź z  powodu strachu przed dentystą możemy teraz nieodpłatnie pomóc. Zabiegi wykonywane są w pełnym znieczuleniu pod kontrolą anestezjologa.
Refundacja zabiegu przez NFZ dotyczy :
– osób do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
– osób powyżej 16 roku życia posiadających orzeczenie stwierdzające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności

Mając na uwadze dobro społeczeństwa wspólnie możemy podnieść standard życia pacjentów niepełnosprawnych.
Przekaż tą  informację osobom zainteresowanym.

Quicksleeperbezbolesne znieczulenie komputerowe

Znieczulenie bezigłowe

Iniekcja bezigłowa polega wprowadzeniu płynnego środka farmakologicznego pod wysokim ciśnieniem pod błonę śluzową. Energia potrzebna do uzyskania odpowiedniego ciśnienia jest wytwarzana przez sprężynę znajdującą się we wstrzykiwaczu. Po uruchomieniu procedury  iniekcji, siła sprężystości wyrzuca określoną objętość leku przez mikrootwór znajdujący się na czubku końcówki. Ciśnienie i szybkość podania środka farmakologicznego są dobrane w taki sposób,  żeby lekarstwo dotarło dokładnie do miejsca swojego przeznaczenia.

CITOJECT®- strzykawka do znieczuleń śródwięzadłowych

NEWSY